Wellcome

Tuy tu ng ít kinh ma thươ ng y gia o ha nh trì hiê u biê t chân cha nh tư bo tham sân si tâm hiê n la nh thanh tịnh gia i thoa t xa bo thê d

Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, từ bỏ tham sân si , tâm hiền lành thanh tịnh , giải thoát , xã bỏ thế dục , thì dù ở cõi này hay cõi khác , người kia vẫn hưởng phần lợi ích cuả Sa Môn .
( Câu 20 , Kinh Pháp Cú _ Phẩm Song Yếu ).
2021-06-19
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *