Wellcome

MƯA MÙA HẠ Cơn mưa mùa hạ Mát cả không gian Trẻ nhỏ đầu làng Vui đùa hớn hở Cũng như mọi bữa Ếch nhái mơ màng Đến tối râm ran Từng đàn hoà t

MƯA MÙA HẠ
Cơn mưa mùa hạ
Mát cả không gian
Trẻ nhỏ đầu làng
Vui đùa hớn hở
Cũng như mọi bữa
Ếch nhái mơ màng
Đến tối râm ran
Từng đàn hoà tấu
Còn lũ châu chấu
Nấp kín nơi đâu
Chúng sợ mưa ngâu
Nhà mình sụp đổ
Mấy chị sáo nữa
Trốn ở cành dâu
Cứ ngó nghiêng đầu
Chờ sâu kéo tới
Mưa đi hơi vội
Trả lại bầu trời
Nắng chiều vàng tươi
Cây cười nghiêng ngả...
Phạm Thanh Nhỏ
2020-11-21
1 Bình luận:
Voi Rung
2020-11-20 19:08:27
Hay

Bình luận

Tên *
Bình luận *